Potomak u ravnoj liniji

Obièno, svaki brak poèinje da sanja o poveæanju vašeg odnosa sa dva muškarca za novog èlana porodice nakon dobrog provoda. Ako napori dugo vremena ne donose željene efekte, trebali biste poèeti tražiti uzrok problema. Što prije poènemo sa tretmanom neplodnosti, to imamo više perspektiva za željnog potomka.

Varikosette

Neplodnost je bolest koja se može izlijeèiti, što znaèi da nismo zatvoreni u zemlji postojanja. Poznato je da je najvažnije stanje u ženskom ciklusu u kojem se može oploditi period plodnih dana. Ali za mnoge žene ovaj period je osjetljiv za prepoznavanje. Problem se pogoršava ako imate nepravilan menstrualni period. Tada je teško za ženu da sudi kada je došlo do ovulacije. Zbog toga je neophodno iæi kod ginekologa tako lako. On æe intervjuisati pacijenta i pružiti konsultacije. Lijeèenje neplodnosti zapoèinje serijom osnovnih testova, u trenutnoj USG jajovoda. Tubalna prohodnost je kljuèna situacija. Sve okluzije uzrokuju upalu, odnosno bakterije i bolesti. Stanje jajovoda takoðe ima uticaj na prethodne operacije, pobaèaje ili ektopiène trudnoæe. Takoðe, dolazi do intrauterinog kontraceptivnog sredstva. Razlog neplodnosti je da bude iznad poremeæene ekonomije hormona. Nivo hormona svakako je abnormalan, što blokira ovulaciju. Postoje velike pohvale i bolesti koje pacijent ima. Najèešæe su to tegobe štitnjaèe, znaèajna prekomjerna težina, sindrom policistiènih jajnika, restriktivni gubitak težine ili isti dugotrajni stres. Kod ljudi, grupa sperme je ispitana pre svega. Treba proveriti da li spermatozoidi imaju ozbiljnu formu i aktivnost i da je njihova velièina adekvatna. Tokom infekcije može se oštetiti vas deferens ili testisi, što može dovesti do teškog sazrevanja sperme ili èak do njihovog potpunog odsustva. Lijeèenje se više odnosi na lijeèenje svih cista, mioma ili proširenih vena. Takoðe treba da proverite moguæe greške u izgradnji reproduktivnih organa. Da postoje sluèajevi u kojima su uzroci neplodnosti nepoznati. Ovo je jedina opcija za voljeni par koji je potpuno usred veštaèkog osjemenjivanja.